Ideą Fundacji Feed Your Head jest poszerzanie świadomości, wiedzy o sobie, a tym samym wskazywanie naturalnych dróg rozwoju świadomości. Istotą naszych działań jest promowanie życia w zgodzie ze sobą oraz naturą. Co ważne, wydarzenia organizowane przez Fundację Feed Your Head to kompleksowe oddziaływanie na zmysły, bez substancji psychoaktywnych – to sztuka jest narzędziem naszej aktywnej działalności.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Poszukujemy wolontariuszy na wydarzenie Festiwal Pełni Zmysłów, które odbywać się będzie w weekend 29-30 czerwca.
Do zadań należeć będzie rozdawanie ulotek, sprawdzanie biletów, wsparcie trenerów prowadzących warsztaty, informowanie uczestników, którędy udać się na warsztat.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 8

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

  • komunikatywność i uśmiech

Korzyści dla wolontariusza:

  • zaświadczenie o wolontariacie, udział w koncertach wieczornych

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): 12 h

Fundacja Feed Your Head
Adres organizacji: ul. Makowa 4/14, Środa Wlkp

Strona www: http://www.feedyourhead.pl/

Osoba kontaktowa: Krzysztof

Telefon: 665-585-204