REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ jest podmiotem medycznym świadczącym pomoc osobom w kryzysie zdrowia psychicznego. W swoich zasobach posiadamy psychologów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, lekarzy psychiatrów, zespół leczenia środowiskowego oraz zespół szybkiego reagowania (dojeżdżamy do pacjentów), oddział terapii zajęciowej, pielęgniarkę oraz pracownika socjalnego. Można w każdym momencie, w godzinach pracy ŚCZP uzyskać pomoc psychologiczną w ramach “otwartej przestrzeni”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Potrzebni wolontariusze do wyprowadzania 4 psów w dzielnicy Łazarz, w rejonie Parku Wilsona oraz jednego psa przy Placu Wielkopolskim. Właścicielki zwierząt są to osoby niepełnosprawne ruchowo, które mają ograniczoną możliwość wychodzenia.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 6

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– doświadczenie w kontakcie z psami,
– odpowiedzialność.

Korzyści dla wolontariusza:
– możliwość niesienia pomocy osobie oczekującej wsparcia
– współpraca na podstawie umowy wolontariackiej
– zdobycie ciekawego doświadczenia
– współpraca z placówką medyczną oparta na miłej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze
– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w placówce zajmującej się wsparciem zdrowia psychicznego
– wsparcie psychologa w każdym momencie trwania współpracy.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): do uzgodnienia

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Zgłoś się on-line: