Fundacja „Ludzie są Najważniejsi” powstała w celu pomagania żyjącym w upamiętnianiu bliskich im osób, których już niestety nie ma z nami. Cel ten jest realizowany poprzez szeroką działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa świadomego swojej historii, a także poprzez kształtowanie postaw społecznych umożliwiających dialog między środowiskami, grupami społecznymi czy narodami.

Cele Fundacji:

Wspieranie działań na rzecz upamiętniania zmarłych osób
Dbanie o istniejące miejsca pamięci (m.in. cmentarze, pomniki)
Tworzenie przyjaznego wizerunku Polski
Pogłębianie więzi pomiędzy środowiskami polskimi i narodami, które zamieszkują Rzeczpospolitą Polską
Wspieranie polskiej kultury na terenie kraju i poza jego granicami
Ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Poszukujemy koordynatorów regionalnych.

Co robi Koordynator Regionalny ?

– wyszukuje miejsca i osoby godne upamiętnienia (szukanie zaniedbanych miejsc pamięci lub osób, które nie doczekały się upamiętnienia, a są istotne dla lokalnej społeczności ze względów historycznych czy kulturalnych)
– buduje zespół w danym regionie
– organizuje eventy (spotkania poetyckie, pogadanki historyczne, biegi pamięci, odsłonięcia pomników, rewitalizacja zaniedbanych tablic pamiątkowych/grobów)
– czuwa nad organizacją regionu
– pracuje z mediami (tworzenie treści do mediów społecznościowych, udziela wywiadów, rozsyła informacje o wydarzeniach itd.)
– dba o wizerunek fundacji

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 30

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Czego oczekujemy:

– chęci do działania
– zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone działania
– gotowości do działania w zespole
– komunikatywności

Korzyści dla wolontariusza: Uczymy:
– organizacji eventów
– pracy z mediami
– zarządzania projektem
– zarządzania czasem
– budowania i kierowania zespołem

Oferujemy:
– szkolenia rozwojowe
– zaświadczenia potwierdzające posiadane umiejętności
– bezpośredniego opiekuna

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): godziny do ustalenia.

Zgłoś się on-line na wolontariat: