Celem Stowarzyszenia Zostań Gwiazdą Kabaretu jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sztuki kabaretowej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kabaretu, upowszechnianie monologu, skeczu, piosenki kabaretowej. Od 17 lat zajmuje się organizacją Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu” i innych wydarzeń kulturalnych oraz kreacji artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Członkiem założycielem i honorowym prezesem jest Bohdan Smoleń.

Cel akcji: Obecnie zbieramy pieniądze na budowę pomnika Bohdana Smolenia w Poznaniu.

Miejsce i czas akcji: W dniu 06 grudnia 2019 r. zbiórka odbędzie się podczas Polskiej Nocy Kabaretowej w Hali Arena w Poznaniu. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20:00, a zbiórkę chcemy zacząć przed rozpoczęciem czyli ok godziny 19:30. Potem w przerwie oraz po koncercie.

Liczba potrzebnych wolontariuszy: (5-8 osób)

Zadania wolontariuszy: zbieranie pieniędzy do puszek.

Wymiar czasu pracy wolontariusza/ki: przez ok 5 godzin.

Korzyści dla wolontariusza/ki: W zamian oferujemy udział w widowisku kabaretowym, w którym występują najpopularniejsze polskie kabarety – w czasie koncertu wolontariusze przebywają na sali i oglądają show.

Wymagane kwalifikacje: Ze względu na porę, a także charakter pracy preferujemy osoby pełnoletnie. Mile widziani sympatycy kabaretu. Komunikatywni i entuzjastyczni ludzie.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu

ul. Zbąszyńska 27,

60-359 Poznań

www.kwadrat-expo.com.pl