Fundacja wspierania Twórczości Kultury i Sztuki Ars zajmuje się kreatywnym i twórczym rozwojem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Prowadzi szereg warsztatów, które mają na celu inspirowanie i aktywne przyswajanie wiedzy. Jedno z głównych działań popołudniowych, które prowadzi to Świetlica Kreatywna Ars.

Świetlica Kreatywna powstała z potrzeby wsparcia dzieci, głównie z rejonu Starego Miasta, gdzie mogą one twórczo i kreatywnie spędzić czas po zajęciach szkolnych. Jest placówką pełniącą funkcję wsparcia dziennego. Prowadzimy szereg działań takich jak: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, kreowanie pozytywnych postaw społecznych, motywowanie do nauki, rozwijanie talentów i pasji, zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności interpersonalne i funkcjonowanie emocjonalno – psychiczne oraz wiele innych praktyk. 

Wymiar czasu pracy wolontariusza/ki: do uzgodnienia, w zależności od potrzeb zarówno wolontariusza jak i beneficjentów danego projektu.

Liczba potrzebnych wolontariuszy: (5-10 osób)

Zadania wolontariuszy: pomoc przy warsztatach, pomoc na świetlicy, prace biurowe, pomoc przy organizacji eventów.

Wymagane kwalifikacje: entuzjazm, kreatywność i dużo radości. 🙂

Korzyści dla wolontariusza/ki: nabycie umiejętności pedagogiczno – wychowawczych, nabycie umiejętności tworzenia scenariuszy warsztatów, kształtowanie zdolności kreatywnego i twórczego prowadzenia zajęć, zaznajomienie ze specyfiką działania fundacji oraz placówek wsparcia dziennego, podstawowe umiejętności wsparcia psychologicznego, umiejętność organizacji warsztatów i wydarzeń artystycznych, nabycie/ rozwój umiejętności poruszania się w świecie social-media, nabycie/ rozwój umiejętności kreatywnego podchodzenia do zadań, problemów nabycie/ rozwój umiejętności pracy wielozadaniowej i zarządzania czasem rozwój komunikacji interpersonalnej zaświadczenia i rekomendacje do szkoły i na studia możliwość odbycia praktyk/ staży.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Fundacja Wspierania Twórczości Kultury i Sztuki Ars

e-mail: ars@ars.org.pl