wolontariat-II wersja na stronę.jpg

Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zaprasza Wolontariuszy do udziału w projekcie „Wolontariat z MOPR w poznańskich rodzinach”.

Poszukujemy osób, które chciałyby

–   spędzać czas wolny z dziećmi i młodzieżą z rodzin o niskich dochodach. Naszym celem jest walka z poczuciem odrzucenia i izolacją społeczną. Poprzez wspólne spędzanie czasu, gry i zabawy sportowe, wyjścia dzieci nabędą umiejętności aktywnego i wartościowego spędzania czasu wolnego i pozytywnych zachowań.

–   udzielać bezpłatnych korepetycji dzieciom i młodzieży w domu lub szkole. Przez pomoc w odrabianiu lekcji, opanowaniu zaległego i bieżącego materiału, przygotowanie do egzaminów chcemy działać na rzecz równego dostępu do edukacji dzieci z rodzin o niskich dochodach

Zapraszamy również osoby chętne do spędzania czasu wolnego z seniorami i osobami niepełnosprawnymi.

Chętnym do udziału w projekcie oferujemy szkolenia tematyczne oraz pomoc i wsparcie koordynatora. Umożliwiamy uzyskanie zaświadczenia o odbytym wolontariacie, zdobycie doświadczenia oraz gwarantujemy wiele satysfakcjiJ

Jeśli chcesz wziąć udział w realizacji projektu, zostać wolontariuszem i regularnie poświęcać chociaż jedną godzinę w tygodniu na pomoc potrzebującym, zapraszamy na naszą stronę www.lepszyswiat.org.pl. Znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy dotyczący wolontariatu w poznańskich rodzinach, który po wypełnieniu prosimy odesłać na adres : wolontariat@lepszyswiat.org.pl (dane osobowe podane w kwestionariuszu są niezbędne do podpisania umowy o wolontariacie).

Zapraszamy również na dyżur koordynatora projektu w każdy piątek od 10.00 do 17.00, (lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym) w punkcie Infocafe przy ul. Libelta 22 w Poznaniu.

KontaktWeronika Baszyńska  wolontariat@lepszyswiat.org.pl, tel. 516 387 492