Enjoy English spółka non profit prowadzi kursy immersji językowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży w formie wyjazdów 5-6 dniowych oraz kursów weekendowych.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

– promocja integracji międzykulturowej
– zachęcanie studentów do poznawania innych kultur

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: – native speaker języka angielskiego

Korzyści dla wolontariusza:

– wymiana międzykulturowa
– nabycie doświadczenia w konwersacji z osobami uczącymi się języka angielskiego
– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu
– zapewnienie wyżywienia i noclegów podczas wyjazdów

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): – do uzgodnienia

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

www.justspeak.pl