Fundacja Szansa dla Niewidomych istnieje od 1992 roku i pomaga osobom z dysfunkcją wzroku odnaleźć się w społeczeństwie.
W każdym województwie istnieje tyflopunkt, który realizuję różnego rodzaju projekty współfinansowane, np. ze środków Unii Europejskiej.

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Świat dotyku i dźwięku to nazwa szkolenia dla wolontariuszy, które ma na celu pomoc im w poznaniu i zrozumieniu osoby z dysfunkcją wzroku. Wolontariusze zostaną przeszkoleni przez tyflospecjalistę, który pomoże im w pogłębieniu wiedzy o osobach niewidomych.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 17

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Chęć poznania tematyki pomocy osobom niepełnosprawnym.

Korzyści dla wolontariusza: certyfikat ze szkolenia, materiały szkoleniowe.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): 1 dzień około 4 godziny

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Fundacja Szansa dla Niewidomych