Fundacja „Niesiemy Nadzieję”  opiekuje się dziećmi chorymi na choroby zagrażające życiu, między innymi mukowiscydozę, zanik mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek.

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 5

Zadania wolontariuszy: pomoc osobom chorym, w trudnej sytuacji życiowej.

Wymiar czasu pracy wolontariusza/ki: do uzgodnienia.

Wymagane kwalifikacje: empatia i chęć pomocy.

Korzyści dla wolontariusz/ki: zaświadczenie o odbyciu wolontariatu, praktyk studenckich.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Fundacja „Niesiemy Nadzieję”
ul. Traugutta 34
61-514 Poznań