OFERTA ZAKOŃCZONA! Zebrano odpowiednią liczbę wolontariuszy.

 

Celem Stowarzyszenia mali bracia Ubogich jest wspieranie starszych osób cierpiących z powodu samotności. Mali bracia Ubogich to przyjaciele starszych ludzi.
W Stowarzyszeniu realizujemy tzw. wolontariat towarzyszący, czyli regularne odwiedziny wolontariuszy w domach podopiecznych. Mają one charakter towarzyski, wolontariusz nie pełni roli opiekuna czy asystenta.
Naszej działalności przyświeca hasło „Kwiaty przed chlebem”. Oznacza to, że największą wagę przykładamy do budowania relacji z seniorem.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Poszukujemy osób chcących zaangażować się w długoterminowy wolontariat towarzyszący. Obowiązkiem wolontariusza/ki jest regularne odwiedzanie podopiecznego, minimum raz w tygodniu na dwie godziny. Podczas wizyty Twoim zadaniem będzie rozmowa z podopiecznym, wysłuchanie go, wspólne spędzenie czasu w miły sposób. Podopieczni mbU to osoby samotne, które nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach, komu opowiedzieć swoich wspomnień. Twoja OBECNOŚĆ pomaga im żyć.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 15

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Do tego typu wolontariatu niezbędna jest ogromna empatia, wyrozumiałość i cierpliwość. Umiejętność słuchania bardzo się przydaje, ale czasami równie ważne jest łatwość w znajdowaniu tematów do rozmowy.
Zależy nam na osobach obowiązkowych i słownych, które potrafią zaplanować swój czas i trzymać się ustalonych terminów.

Korzyści dla wolontariusza: Możliwość poznania ciekawych ludzi, wysłuchania ciekawych historii, zaprzyjaźnienia się z seniorem. Oswojenie się z tematem starzenia. Zdobycie nowych doświadczeń.
Możliwość realizowania autorskich projektów/inicjatyw na rzecz naszych podopiecznych.
Wolontariuszom gwarantujemy również możliwość udziału w szkoleniach, wsparcie ze strony koordynatora i superwizora.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Odwiedziny raz w tygodniu na 2 godziny.
Kilka razy w roku udział w uroczystościach lub wycieczkach (nieobowiązkowo).

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich