Fundacja Adopcji Serca  działa na rzecz najbiedniejszych mieszkańców naszej planety, wspierając projekty charytatywne polskich placówek misyjnych. Najważniejsze programy pomocowe, to Adopcja Serca (indywidualny patronat duchowy i materialny nad konkretnym dzieckiem, znanym z imienia i nazwiska – w Etiopii, D.R. Konga, Sudanie Południowym, Syrii) oraz finansowanie leczenia i dokarmiania niedożywionych i zagłodzonych dzieci (Rwanda, Tanzania, Etiopia, Syria).

Obszar zapotrzebowania, w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Potrzebny webmaster do współpracy przy stworzeniu strony internetowej.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 1

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

– znajomość systemu WordPress,
Wolontariusz uzyska wsparcie merytoryczne oraz materiały i instrukcje niezbędne do dobrego wykonania powierzonych zadań.

Korzyści dla wolontariusza:

– umowa wolontariacka, zapewniająca ubezpieczenie,

– rozwój osobisty,

– możliwość nabywania nowych umiejętności,

– udziału w szkoleniach i kursach,

– zaświadczenie o swym zaangażowaniu.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia):

Ilość godzin pracy odpowiednio do możliwości wolontariusza.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – Fundacja Adopcji Serca

https://www.facebook.com/Maitri.Poznan/