Wspieramy finansowo projekty charytatywne polskich misjonarzy w Afryce i w Syrii (Aleppo). Najważniejszym programem jest Adopcja Serca. Polega na indywidualnym patronacie ofiarodawcy nad konkretnym dzieckiem, z którym można też nawiązać korespondencję. Wspieramy także misyjne ośrodki dożywiania i leczenia chorób głodowych oraz inne projekty na rzecz najbiedniejszych, zwłaszcza dzieci.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Potrzebni są wolontariusze do opracowywania krótkich prezentacji i filmów z Afryki i Aleppo, dotyczących naszej pomocy (cięcie, montaż, nagranie komentarza, wprowadzenie napisów itp.). Będą wykorzystywane do publikacji w mediach społecznościowych czy wyświetlane w ramach prelekcji i akcji informacyjnych.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3-4 osoby

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Posiadanie i umiejętność obsługi odpowiedniego oprogramowania do obróbki filmów, ale także słowność i odpowiedzialność.
Wolontariusz uzyska wsparcie merytoryczne oraz materiały i instrukcje niezbędne do dobrego wykonania powierzonych zadań. Możliwa jest praca zdalna.

Korzyści dla wolontariusza: Umowa wolontariacka, zapewniająca ubezpieczenie. Rozwój osobowy, nabywanie nowych umiejętności, możliwość udziału w szkoleniach i kursach, rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych i wspólnotowych Ruchu, spotkania z ciekawymi ludźmi (np. misjonarzami z Afryki). Przy głębszym, długofalowym zaangażowaniu możliwość wyjazdu na wolontariat misyjny do Afryki. Na życzenie wolontariusz może otrzymać zaświadczenie o swym zaangażowaniu.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Ilość godzin pracy odpowiednio do możliwości wolontariusza.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” – Fundacja Adopcji Serca