Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa na rzecz pokoju i porozumienia między ludźmi.

Noc Świątyń to wydarzenie adresowane do wszystkich, którzy chcą poznać różne religie i wyznania. Tylko podczas tej  jednej nocy w roku swoje drzwi otwierają świątynie, miejsca spotkań i modlitwy, a na odwiedzających czekają wyznawczynie i wyznawcy, którzy chętnie opowiedzą o swojej wierze oraz jak wyglądają ich praktyki duchowe i religijne.

W tym roku wydarzenie odbędzie się 21 września, w Międzynarodowym Dniu Dla Pokoju.

Zadania wolontariuszy:

– współpraca ze świątyniami, biorącymi udział w wydarzeniu,

– dystrybucja ulotek i plakatów przed wydarzeniem,

– obsługa uczestników wydarzenia

Liczba potrzebnych wolontariuszu: 5-10 osób

Wymagania: zaangażowanie, pozytywne nastawienie

Korzyści dla wolontariusza:

– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu,

– doświadczenie w organizacji wydarzenia kulturalnego,

– okazja do poznania innych ludzi i kultur,

– możliwość włączenia się w dalsze działania Stowarzyszenia

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Stowarzyszenie „Jeden Świat”

http://jedenswiat.org.pl/