Szkoła Podstawowa nr 59 znajduje się w dzielnicy Starołęka Minikowo. Placówka dysponuje niewystarczająca pomocą psychologiczno-pedagogiczną, aby wspierać prace nauczycieli, a szczególnie prowadzić edukację włączającą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkole zależy na dobru uczniów, dlatego oszukuje nowych pomysłów organizacyjnych i rozwiązań, aby wspierać rozwój dzieci.

Szkoła podstawowa nr 59 poszukuje wolontariuszy do pomocy w działaniach pedagogicznych i wychowawczych.

 

Zadania wolontariuszy:
– wsparcie pracy nauczycieli w pracy dydaktycznej
– współpraca  w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– praca  opiekuńczo-wychowawcza
– wsparcie nauki dzieci obcokrajowców dzieci  ukraińskich

Potrzebne kompetencje:
– studia humanistyczne (ukończone lub w toku)
– dobry kontakt z dziećmi
– empatia, życzliwość, komunikatywność

Korzyści dla wolontariuszy:
– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– nabycie umiejętności pracy w zespole nauczycielskim, w placówce oświatowej
– poznanie specyfiki pracy z dziećmi o trudnościach szkolnych
– możliwość odbycia i zaliczenia praktyk

 

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 2
Wymiar czasowy: 2-3 h/tyg. (do indywidualnego ustalenia)

 

Kontakt:

Koordynatorka: Magdalena Górecka

Tel.: 691170778

E-mail: szk59@wp.pl

Strona internetowa: http://www.sp59poznan.pl/