Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych zaprasza zainteresowanych wolontariuszy do pomocy w kampanii promującej postawy zachęcające do podejmowania działań w środowisku lokalnym – myśl globalnie, działaj lokalnie. O tym, że wolontariat jest wartościowy nie trzeba nikogo przekonywać. Jest on dla ludzi, którzy chcą robić ciekawe, dobre rzeczy i czerpać z tego satysfakcję – im więcej dają, tym więcej dostają. Wolontariuszem może zostać każdy – niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu.

Zdania dla wolontariuszy:

-umieszczanie informacji w mediach społecznościowych

-kręcenie filmików i umieszczanie ich na YT

-wykonywanie zdjęć i umieszczanie ich w mediach społecznościowych i na stronie WRK

-roznoszenie ulotek/folderów

-pomoc  w organizacji i obsłudze event’ów

-nawiązywanie kontaktów z lokalnymi mediami, szkołami, uczelniami

Kwalifikacje i umiejętności wolontariuszy:

-umiejętność pracy w grupie

wrażliwość, empatia

-komunikatywność

-łatwość w nawiązywaniu relacji interpersonalnych

-otwartość na nowe doświadczenia

-umiejętność pracy na komputerze

-umiejętności negocjacyjne

Korzyści dla wolontariuszy:

-umowa wolontariacka

-zaświadczenie o odbywanym/odbytym wolontariacie

-zdobycie nowych doświadczeń

-możliwość poznania nowych ludzi, otwarcie się na nich

-możliwość lepszego poznania samego siebie, swoich zasobów

-poczucie sprawczości, współuczestnictwa, współdziałania

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  10

Wymiar czasu pracy: elastyczny, do indywidualnego uzgodnienia z liderem grupy

Kontakt:  Michał Kosicki;  tel. 61 85 30 930; e-mail: wolontariat@wrk.org.pl