Fundacja „Anioły Edukacji” opiera się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie, a jej celem jest to, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla niego sposób. Idee te realizuje poprzez aktywizację (zachęcanie do rozwoju osobistego), ukierunkowanie (identyfikację indywidualnych obszarów do rozwoju), tworzenie warunków (dostarczanie wiedzy) oraz rozwijanie (prowadzenie szkoleń i warsztatów).

Fundacja poszukuje wolontariusza ds. fundraisingu.

 

 

Zadania wolontariuszy:

– wyszukiwanie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania (mikroinnowacje społeczne, dofinansowania,  granty, środki unijne)
– wsparcie projektów w przygotowywaniu aplikacji oraz niezbędnej dokumentacji
– monitorowanie realizacji projektów i wymaganych terminów
– kontakt i utrzymywanie dobrych relacji z podmiotami zewnętrznymi
– raportowanie uzyskanych środków wsparcia (sprawozdania, harmonogramy)

Wymagane kwalifikacje:

– umiejętność zbierania informacji
– łatwość pisania tekstów
– kreatywność i sumienność
– mile widziane doświadczenie w obszarze fundraisingu

Korzyści dla wolontariuszy:

– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– cenne doświadczenie w obszarze fundraisingu
– poszerzenie kontaktów biznesowych
– możliwość odpłatnej pracy w fundacji (w przypadku uzyskania dofinansowania)

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 1-2

Wymiar czasowy: 2-4 h/tyg. (możliwość pracy zdalnej) + 1-2 spotkania zespołu/mies.

 

Kontakt:

Preferowany poprzez e-mail: fundacja@aniolyedukacji.org.pl

Należy przesłać CV i list motywacyjny, a w tytule maila wpisać: wolontariat – fundraiser

Koordynatorka: Regina May

Tel.: 501620113

Strona www: http://aniolyedukacji.org.pl/