Fundacja Szansa dla Niewidomych to organizacja, która doradza niewidomym i słabowidzącym jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Jej podopieczni biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, w ich trakcie otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe np. podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Fundacja potrzebuje wolontariuszy, którzy pomogą okazjonalnie osobie z dysfunkcją wzroku podczas załatwiania codziennych spraw – wyjścia do sklepu, lekarza, urzędu czy spaceru.

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  1 – 2

Kwalifikacje i umiejętności wolontariuszy:

-życzliwość

-otwartość

-cierpliwość

-zaangażowanie

Korzyści dla wolontariuszy:

-szkolenie z pomocy osobie niewidomej

-porozumienie o współpracy wolontariackiej oraz zaświadczenie o odbytym wolontariacie

-możliwość poznania ciekawej osoby

-zdobycie cennego doświadczenia życiowego

Wymiar czasu pracy: do indywidualnego ustalenia

Kontakt:  Anna Cimoch; tel. 695 966 542;  e-mail