1. Nazwa organizacji:

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego

2. Adres organizacji (dane kontaktowe, telefon):

Aktualnie działamy przy parafii pw. Świętego Wawrzyńca ul. Przybyszewskiego 30, Poznań

3. Krótki opis organizacji (5- 10 zdań)
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego “Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego jest ruchem wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi ludzie, przy udziale dorosłych oraz rodziców, którzy pomagają młodym stworzyć wielki świat młodzieńczej przygody. Szukamy osób do założenia koła w Poznaniu (członków i osób, które chciałby wspierać nas jako wolontariusze) Jesteśmy ludźmi, dostarczającymi każdemu młodemu człowiekowi możliwości osobistego rozwoju w pięciu dziedzinach:

– życie religijne

– zdrowie i sprawność fizyczna,

– zmysł praktyczny,

– kształcenie charakteru,

– zmysł służby,

Jednoczymy młodych z różnych krajów Europy. Mają Oni mający te same oznaczenia, prawa, mundury…

4. Obszar zapotrzebowania:

Szukamy osób chętnych, które chcą w zależności od wieku i możliwości, podjąć służbę, wstąpić w nasze szeregi lub pomóc nam, jako wolontariusze. Szukamy również osób, które mogłyby pomóc nam w rozgłoszeniu informacji na temat Skautów Europy, tworzącego się koła w poznaniu. Napisanie do gazety, rozgłoszenie w szkołach itp. nagłośnienie informacji w swoich parafiach.

5. Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek:

Każdego zainteresowanego zapraszamy do pomocy lub wstąpienia

6. Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

Chęć do działania i pozytywne nastawienie. Z chęcią nawiążemy współprace z osobą, która ma papiery kierownika wycieczek. Osoby z różnymi talentami np. plastycznymi, muzycznymi, zapraszamy do udziały w zajęciach z dziećmi. Nie jest warunkiem wyznawanie Wiary Katolickiej, ale tolerancja i akceptacja dla osób, które ją wyznają.

7. Krótki opis zadań wolontariusza/ki, projektu:

Po wstąpieniu oferujemy spotkania w formie zbiorek raz w tygodniu dla dzieci w wieku 9-12 lat, młodzieży w wieku 12-16 lat i 17 w górę. Wolontariuszy prosimy o pomoc w rozgłoszeniu informacji lub pomoc w organizowaniu większych wydarzeń takich jak obozy, wyjazdy integracyjne itp.

8. Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia)

W zależności od możliwości. Może być jednorazowa pomoc, jak również stała współpraca.

9. Osoba do kontaktu w sprawie wolontariatu:

Justyna Gasiewicz 794964900