Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich działa na rzecz starszych, samotnych osób. Wolontariusze w ramach wolontariatu towarzysząceg0 odwiedzają regularnie samotne osoby, pomagają akcyjnie oraz prowadzą zajęcia muzyczne – seniorzy bardzo lubią śpiewać i w związku z tym jest potrzebna osoba, która poprowadziłaby zajęcia śpiewu.

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  1 – 2

Zadania dla wolontariuszy:

  • prowadzenie zajęć muzycznych (stowarzyszenie posiada śpiewniki oraz pianino)

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

  • umiejętność śpiewania oraz gry na jakimś instrumencie

Korzyści dla wolontariuszy:

  • zaświadczenie o prowadzeniu zajęć
  • zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności – możliwość występów w innych organizacjach, klubach

Wymiar czasu pracy:  1 x w tyg. ok.1 godz. lub 2 x w m-cu między godz. 9:00 a 15:00

Zgłoś się na wolontariat: