Wiosenny Inkubator Innowacji powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy, osób narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego, oraz osób z niepełnosprawnościami. W projekcie wspierane sa nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczyniają się do wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemóww obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  5

Zadania wolontariuszy:

–wspieranie zgłoszonych innowatorów w trakcie trwania projektu

-wsparcie techniczne i logistyczne w różnych miejscach w Polsce lub zdalnie

-wsparcie w zbieraniu ankiet od innowatorów (ewaluacja)

-pomoc w organizacji konferencji podsumowującej projekt

-wsparcie działań marketingowych i promocyjnych

Kwalifikacje i umiejętności wolontariuszy:

-otwartość na nowe wyzwania i ludzi

-umiejętność pracy w zespole

-umiejętność zarządzania czasem

Korzyści dla wolontariuszy:

-możliwość udziału w realizacji innowacyjnego programu o zasięgu ogólnopolskim

-możliwość nawiązania bliskiej współpracy z działaczami społecznymi

-wykorzystanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w działaniu

-możliwość samorozwoju oraz zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń

-umowa wolontariacka, zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Wymiar czasu pracy:  elastyczny czas pracy; możliwość wykonywania pracy zdalnie

Kontakt:  Paulina Korab;  tel. 785 501 563;  e-mail: Paulina.Korab@wiosna.org.pl  ; strona www: https