Wspomaganie terapeutów i wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w pracowniach zajęciowych, na basenie, kręgielni, podczas wyjazdów.


Strona www

http://psouu.poznan.pl/

Osoba kontaktowa
Marek Szambelan

Telefon
665333958

Adres e-mail
wtzprzyjaciele@interia.pl

Obszar zapotrzebowania
Asystent/ka Instruktora Terapii Zajęciowej

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek
4

Warsztat Terapii Zajęciowej Przyjaciele powstał w 1998 roku z przeznaczeniem dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Naszym nadrzędnym celem jest integracja społeczna, stwarzanie warunków do niezależnego funkcjonowania oraz realizowania celów życiowych i zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferujemy zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 w zakresie terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej, zawodowej, fizycznej i medycznej.