Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju (CPE) zostało założone w 2007 roku. Głównym jego celem jest rozwijanie i propagowanie postaw, inicjatyw i działań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Nasze działania ogniskują się w obszarach:

  • edukacja ekologiczna
  • monitoring zagrożeń przyrody i podejmowanie interwencji
  • współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:
Monitoring zagrożeń ptaków, sprawdzanie szklanych wiat pod kątem kolizji ptaków, sprawdzanie wybranych budynków pod kątem kolizji ptaków, dokumentowanie ptasich kolizji, wprowadzenie danych do rejestru Fundacji Szklane Pułapki, pomoc w promocji wiedzy jak prawidłowo zabezpieczyć szyby, pomoc w akcjach zabezpieczających szklane powierzchnie.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3-5

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
Motywacja do działania, zainteresowanie przyrodą oraz ochroną środowiska, mile widziana znajomość gatunków ptaków występujących miastach i parkach

Korzyści dla wolontariusza:

  • zaświadczenie o udziale
  • szkolenie z rozpoznawania ptaków oraz ptasich kolizji
  • szkolenie z pierwszej pomocy
  • pomoc ptakom.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Dostosowany do możliwości minimum określony teren do monitorowania min. 2 godz. tygodniowo.

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju