Fundacja Szansa dla Niewidomych to organizacja, która doradza niewidomym i słabowidzącym jak aktywnie żyć i odnosić sukcesy. Jej podopieczni biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, w ich trakcie otrzymują niezbędne materiały szkoleniowe, np. podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Fundacja zwraca się o pomoc wolontariuszy, którzy chętnie udzielą wsparcia osobom z dysfunkcjami wzroku podczas załatwiania lekkich codziennych spraw, np. doprowadzenia oraz odprowadzania beneficjentów do umówionych miejsc spotkań wraz z powrotem, pomoc w zakupach oraz w wyjściu do lekarza.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 8

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:

– umiejętność odczytywania ludzkich potrzeb

– umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka,

– umiejętność brania odpowiedzialności za drugą osobę

Korzyści dla wolontariusza:

– szkolenie z pomocy osobie niewidomej

– porozumienie o współpracy wolontariackiej

– zaświadczenie o odbytym wolontariacie

– możliwość poznania ciekawej osoby

– zdobycie cennego doświadczenia życiowego

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): do indywidualnego ustalenia

Zgłoś się on-line na wolontariat: