Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski w Poznaniu  organizuje w swojej świetlicy próby chóru, prowadzone przez p. Henryka Weredę. Jest to jedno z kilku działań PZN na rzecz osób niewidomych.

Fundacja poszukuje wolontariuszy, którzy pomogą osobom niewidomym dotrzeć na i z próby chóru.

Zadania wolontariuszy:

– pomoc osobie niewidomej w dotarciu do i z próby chóru (z miejsca zamieszkania lub dworca na al. Niepodległości 29 i z powrotem)

Potrzebne kwalifikacje:

– orientacja przestrzenne na terenie Poznania
– cierpliwość i zaangażowanie

Korzyści dla wolontariusza:

– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– zdobycie doświadczenia we współpracy z osobą niewidomą
– możliwość udziału w próbach
– bezpłatne konsultacje instrumentalne lub wokalne u Pana Henryka Weredy

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 3-4

Wymiar czasowy: próby odbywają się w każdy piątek w godz. 15:00 – 17:00

W celu zgłoszenia……