REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego w Poznaniu poszukuje osób chętnych do pomocy w czasie szczepień na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obecnie rolę tę pełnią wolontariusze szpitalni i hospicyjni, ale będą potrzebni do pomocy w Szpitalu Tymczasowym.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:
Głównym zadaniem wolontariuszy będzie pomoc w regulacji kolejek do punktów szczepień oraz pomoc informacyjna dla osób zgłaszających się do szczepień.

Szczepienia odbywają się przez 7 dni w tygodniu w godz. 8.00-20.00. Wolontariusze pracują raz w tygodniu przez 4 godziny według wcześniej ustalonego harmonogramu.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 50 osób

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Kandydaci na ten nietypowy wolontariat będą przeszkoleni pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego postępowania epidemiologicznego oraz zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Po szkoleniu z wolontariuszem podpisywane jest porozumienie na czas pracy wolontaryjnej. Jest to oferta dla wolontariuszy pełnoletnich.

Korzyści dla wolontariusza:
– profesjonalne przeszkolenie,
– porozumienie wolontariackie,
– satysfakcja z pracy dla pacjenta.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Wymiar czasu pracy 1 raz w tygodniu przez 4 godziny tygodniowo.

Zapraszamy osoby chętne, chcące wziąć udział w tym ogromnym zadaniu, jakie spoczywa na Szpitalu Przemienienia Pańskiego, do zgłoszenia się on-line.

Więcej szczegółów na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 lutego o godz. 16.00 na terenie MTP, wejście 5a od ul. Święcickiego.