NABÓR ZAKOŃCZONY!

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ jest placówką podmiotu leczniczego w obszarze wsparcia zdrowia psychicznego. W swoich zasobach posiadamy psychologów pracujących w różnych nurtach terapeutycznych, lekarzy psychiatrów, zespół leczenia środowiskowego oraz zespół szybkiego reagowania (dojeżdżamy do pacjentów), oddział terapii zajęciowej, pielęgniarkę oraz pracownika socjalnego. Można w każdym momencie, w godzinach pracy ŚCZP uzyskać pomoc psychologiczną w ramach „otwartej przestrzeni”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Pomoc w odrabianiu lekcji szkolnych (zdalnym nauczaniu) dla dziewczynki z lekkim upośledzeniem umysłowym, w wieku 10 lat.
Pomoc przy opiece nad dziewczynką w wieku 20 miesięcy (zabawy, spacer).

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: umiejętności:
– odrabianie lekcji z zakresu szkoły podstawowej,
– zabawy z dzieckiem w wieku 20 miesięcy.

Korzyści dla wolontariusza:
– porozumienie wolontariackie
– nabycie doświadczenia w pracy z dziećmi
– miła, pełna wzajemnego szacunku i wsparcia atmosfera
– współpraca z podmiotem leczniczym w obszarze zdrowia psychicznego
– zaświadczenie o odbyciu wolontariatu w placówce zajmującej się wsparciem zdrowia psychicznego,
– wsparcie psychologa w każdym momencie trwania współpracy.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz., dni tygodnia): godziny do uzgodnienia