Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Dlatego nasza działalność koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu młodych, zdolnych ludzi w rozwoju naukowym, intelektualnym, a także kształtowaniu umiejętności oraz pozytywnych życiowych postaw.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Jednym z realizowanych przez nas projektów jest coroczny kongres Open Eyes Economy Summit (OEES). Zadaniem wolontariusza/ki będzie praca przy tworzeniu transkrypcji materiałów z 5 edycji Open Eyes Economy Summit.
Pomoc będzie polegała na edycji tekstu, wykonanego przez automatyczny transkryptor. Do obowiązków Wolontariusz/ki będzie należało zamieszczenie otrzymanego pliku dźwiękowego na platformę i załadowania go do transkryptora. Po wygenerowaniu napisów, wolontariusz/ka będzie miał/a do dyspozycji surową wersję napisów, którą należy sprawdzić i poprawiać ewentualne błędy. Po edycji, plik należy zapisać i odesłać.
Przed rozpoczęciem wykonywania zadań, każdemu wolontariuszowi zapewniamy wdrożenie (szkolenie z obsługi platformy) oraz bieżący kontakt z opiekunem wolontariuszy.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 5

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
– swobodne posługiwanie się językiem polskim;
– znajomość ortografii i zasad interpunkcji;
– dokładność;
– cierpliwość;

Korzyści dla wolontariusza:
– Udział w tworzeniu kongresu Open Eyes Economy Summit;
– Możliwość długotrwałej współpracy z Fundacją GAP;
– Zaświadczenie o pomocy w organizacji kongresu;
– Możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ekonomii wartości.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): W zależności od czasu jaki wolontariusz jest gotowy przeznaczyć na pomoc w transkrypcji, otrzyma odpowiednią ilość plików.
Edycja jednego pliku trwa od 45 min do 2h.

Zgłoś się on-line na wolontariat: