Ognisko na Fyrtlu  jest placówką wsparcia dziennego. Pieczę nad nią sprawuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Obecnie ognisko opiekuje się 60 podopiecznymi w wieku od 7 do 18 lat. Ognisko na Fyrtlu stara się pomagać swoim podopiecznym kompleksowo, skupiając się głównie na poprawie ich wyników w nauce. Wychowuje poprzez naukę, integrację grupową, rozmowy. Stara się, aby dzieci w ognisku czuły się jak w drugim domu, żeby wiedziały, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

Ognisko poszukuje wolontariuszy chcących pomagać jego podopiecznym w nauce. Przede wszystkim szuka osób, których zakres zainteresowania to chemia, fizyka i matematyka (zarówno na poziomie podstawowym, jaki i ponadpodstawowym). Ważne jest, aby osoby zainteresowane projektem potrafiły nawiązać z dziećmi swobodny kontakt, aby lubiły pracę z dziećmi.

Liczba potrzebnych wolontariuszy:  8

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

-pomysłowość

-pozytywne nastawienie

-umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych

-mile widziana znajomość języków obcych

Korzyści dla wolontariuszy:

-zdobycie nowych doświadczeń

-możliwość poznania fantastycznych dzieciaków

-możliwość odbycia praktyk zawodowych ( kierunki psychologia, pedagogika, resocjalizacja)

Wymiar czasu pracy: minimum 1x w tygodniu ok. 2 godz. ; placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16,00 – 18,00

Kontakt:  Katarzyna Piekarska;   tel. 533 292 872;  e-mail:  katarzyna.piekarska@interia.pl ;  strona www: http://www.facebook.pl/ogniskonafyrtlu