Fundacja  Oczami Brata została założona 16 stycznia 2014 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Fundatora i Prezesa organizacji.

Misją organizacji jest patrzenie na świat „oczami brata”, „oczami osób z niepełnosprawnością”.

Fundacja prowadzi pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną i promuje wolontariat, przeprowadza projekt DOWN-LOVE – warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności, współrealizuje projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model asystentury społecznej, realizują usług przerwy wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych osób zależnych oraz razem z Miastem Częstochowa założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że alternatywa 21”.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Obecnie Fundacja Oczami Brata realizuje ogólnopolską kampanię w postaci zbiórek środków finansowych na rzecz budowy Domu Oczami Brata, posiada zgodę na organizację tej zbiórki wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jedna taka zbiórka jest zaplanowana w Poznaniu w Teatrze Nowym. Fundacja potrzebuje  jednego lub dwóch wolontariuszy w dniu 27 marca, start zbiórki godzina 18.00, planowane zakończenie na godzinę około 21.30, do zadań wolontariuszy będzie należeć zachęcanie widzów do wsparcia kampanii budowy domu dla osób niepełnosprawnych oraz dystrybucja materiałów promocyjnych (ulotki, foldery)

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 1-2 osoby

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: pogodne podejście do akcji

Korzyści dla wolontariusza: -Zaświadczenie o udziale w zbiórce

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): 27.03.2019 – od godziny 18.00 do 21.30

Kontakt: Konrad Flistel. 537 922 185; e-mail: k.flis@oczamibrata.pl