Zespół tworzący fundację „Projekty Edukacyjne” od pięciu lat zajmuje się prowadzeniem zajęć w wielkopolskich szkołach średnich i gimnazjach. Przy wsparciu kadry naukowej UAM prowadzi warsztaty retoryczne, erystyczne, sceniczne, dziennikarskie, samorządowe; uczy reguł autoprezentacji, motywowania i protokołu dyplomatycznego.
Celem Zespołu jest budowanie u młodych ludzi postaw obywatelskich i zaangażowania społecznego – wychowywanie pokolenie młodych liderów, którzy będą potrafili pracować dla dobra społeczności w których żyją.
„Projekty Edukacyjne” to kilkudziesięciu wolontariuszy – studentów, doktorantów i absolwentów. To także osoby zaangażowane na co dzień w pisanie wniosków grantowych, koordynację projektów i ich obsługę medialną. Praca w tym zespole daje studentom możliwość zdobycia cennego doświadczenia i sprawdzenia się w roli trenera, koordynatora projektu, czy specjalisty od pozyskiwania funduszy. „Projekty” są namiastką przedsiębiorstwa – z własnym sekretariatem, fotografem, działem PR. Wychodzą naprzeciw potrzebom studentów, którzy oczekują od uczelni pomocy w udanym starcie w życie zawodowe.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: W dobie pandemii nasza fundacja musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i odnaleźć się w dotychczas obcej nam rzeczywistości. Wiele z naszych projektów musi przenieść się do sfery on-line lub wykształcić nowy, hybrydowy charakter.
Takie wyzwania wymagają nowych umiejętności, dostępności i kogoś, kto będzie gotów nam pomóc w technicznym przygotowaniu takich wydarzeń.

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 2-3

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Poszukujemy osób, które znają programy technologii komunikacyjnych takie jak Zoom, Google Meet, MS Teams, i są w stanie pomóc w doborze najbardziej odpowiedniej platformy. Niezbędna jest także techniczna znajomość tych programów, ponieważ nasze projekty angażują dużą liczbę uczestników (ok. 100), a usterki i problemy muszą być rozwiązywane szybko. Wolontariusze/ki pomagaliby/łyby w przygotowaniu wydarzenia i byli/ły odpowiedzialni/e za obsługę techniczną programu.

Korzyści dla wolontariusza: Z otwartymi ramionami przyjmiemy wszystkich wolontariuszy.

  • miła, pełna wzajemnego szacunku i wsparcia atmosfera
  • współpraca z wieloma podmiotami działającymi w trzecim sektorze, ale także z innymi organizacjami
  • współpraca z ciekawymi osobami oraz kadrą naukową najlepszych uczelni w Poznaniu
  • możliwość odbycia praktyk w ramach zakresu działalności Fundacji.

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia): Około 20 h w miesiącu (jeden do dwóch dni roboczych).

Zgłoś się na wolontariat on-line:

Kontakt do organizacji:

Fundacja Projekty Edukacyjne