Fundacja „Anioły Edukacji” opiera się na założeniu, że człowiek uczy się przez całe życie, a jej celem jest to, aby każdy mógł uczyć się właściwych rzeczy we właściwy dla niego sposób. Idee te realizuje poprzez aktywizację (zachęcanie do rozwoju osobistego), ukierunkowanie (identyfikację indywidualnych obszarów do rozwoju), tworzenie warunków (dostarczanie wiedzy) oraz rozwijanie (prowadzenie szkoleń i warsztatów).

Fundacja poszukuje wolontariuszy – nauczycieli, metodyków nauczania, trenerów.

 

 

Zadania wolontariuszy:

Rozwój umiejętności uczenia z perspektywy ucznia, rodzica, nauczyciela, trenera lub managera.

Zależne od wybranego obszaru:
– prowadzenie warsztatów dla nauczycieli, rodziców, managerów oraz samych osób uczących się: dzieci, młodzieży i dorosłych
– poszukiwanie, testowanie i informowanie o aplikacjach, programach i innych narzędziach IT wspierających proces uczenia
– rozwój narzędzi, metod i technik uczenia dla konkretnych celów kształcenia
– pisanie artykułów dotyczących uczenia się do newslettera, biuletynu i na stronę
– wyszukiwanie ciekawych praktyk w Polsce i za granicą w  zakresie metod uczenia i ich upowszechnianie
– koordynowanie zespołu metodyków i nauczycieli

Wymagane kwalifikacje:
– zaangażowanie i chęć działania
– kompetencje potrzebne do wybranego obszaru (szczegóły mailowo)

Korzyści dla wolontariuszy:
– umowa wolontariacka i zaświadczenie o zaangażowaniu
– szerokie możliwości rozwoju osobistego
– zdobycie cennego doświadczenia w zakresie edukacji i upowszechniania dobrych praktyk
– perspektywa szerszej współpracy w ramach organizacji

 

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 5-8

Wymiar czasowy: 2-4 h/tyg. (możliwość pracy zdalnej) + 1-2 h/mies. (spotkanie zespołu)

 

Kontakt:

Koordynatorka: Paulina Drozdowska

Tel.: 501620113

Preferowany poprzez e-mail: fundacja@aniolyedukacji.org.pl (tytuł: zgłoszenie wolontariackie – edukacja)

Strona www: http://aniolyedukacji.org.pl/