Zarejestrowane w lutym 2005 r. Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera” powstało z inicjatywy ludzi, których połączyły wspólne cele i idee. Działamy na rzecz tolerancji, dialogu międzykulturowego, ochrony praw człowieka, demokracji, wolności i swobód obywatelskich. Wspieramy i inicjujemy rozwój kulturowy i społeczny, promujemy działalność artystyczną. Więcej o naszej działalności, projektach zrealizowanych i przyszłych na stronie www.etnosfera.org.pl

Projekt „Endemity” jest kontynuacją zrealizowanego na przełomie listopada i grudnia 2012 r. festiwalu, którego zadaniem jest prezentacja i promocja literatury z szeroko pojmowanej Europy Środkowo – Wschodniej, obejmującej: państwa wyszehradzkie, republiki nadbałtyckie, kraje bałkańskie oraz Białoruś i Ukrainę.

Ideą projektu jest przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz próba odpowiedzi na pytania:

– czy istnieje środkowoeuropejska tożsamość?
– czy pisarzy z terenu Europy Środkowo-Wschodniej łączą doświadczenia, idee, poczucie wspólnoty?
– czy zapisy myśli z tego terenu są unikatowe, czy to pisarskie endemity?
, a także zaspokojenie niedosytu wydarzeń i dysput literackich, twórczego fermentu, wymiany myśli, opinii, poglądów.

Podejmiemy tematy istotne dla współczesnego świata, będziemy pytać i szukać odpowiedzi, dyskutować o książkach, pisarzach, czytelnikach.

Zadania wolontariusza:  

 • opieka nad zaproszonymi gośćmi – pisarzami, aktorami.
 • promocja wydarzenia w internecie
 • kolportaż plakatów i ulotek
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem poszczególnych wydarzeń
 • pomoc techniczna w przygotowaniu wydarzenia

  Zakres zaangażowania wolontariusza ustalony zostanie podczas indywidualnych konsultacji.

Gdzie i kiedy?

Gdzie: przestrzeń miasta Poznania, przede wszystkim centrum i okolice

Kiedy: wrzesień, październik 2013 (terminy do ustalenia podczas indywidualnych konsultacji)

Kogo szukamy?

Sprawnych, energicznych osób, które wykazują dużą otwartość na ludzi i posiadają łatwość nawiązywania kontaktów.
Mile widziane osoby ze znajomością języka słowackiego, rumuńskiego lub czeskiego.
Pełnoletni.

Jeśli nie posiadasz wszystkich wymienionych wyżej cech – nie zniechęcaj się, zawsze znajdzie się jakaś ciekawa nisza którą wspólnie dopasujemy.

Co oferujemy? 

 • możliwość realizacji własnych pomysłów
 • zdobycie doświadczenia i nabycie umiejętności – praktyki w procesie tworzenia festiwalu
 • zaświadczenie i rekomendacje dla zaangażowanych wolontariuszy
 • miłą atmosferę

 Jak się zgłosić?

Napisz maila na adres m.czarnecka@etnosfera.org.pl
Możesz wysłać CV-kę lub zwyczajnie napisać  parę słów o sobie, a także napisz dlaczego chciałbyś się zaangażować w projekt.

Kontakt:

imię i nazwisko koordynatora wolontariatu: Maria Czarnecka

mail: m.czarnecka@etnosfera.org.pl

telefon: +48 66 484 786

strona www/facebook itp. : www.etnosfera.org.pl