„Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.” Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, globalnych zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska. Ludzie którzy tworzą Greenpeace to zarówno profesjonaliści jak i zapaleńcy. Łączy nas jedno: troska o przyszłość naszej planety i przekonanie, że dzięki determinacji i współpracy jesteśmy w stanie wiele zdziałać na rzecz realnych zmian.

Chcesz z nami współpracować i zbudować zespół wolontariuszy i wolontariuszek w Poznaniu, Kielcach lub Zielonej Górze? Zgłoś się! Oferujemy:

o indywidualny tryb pracy dostosowany do możliwości i potrzeb koordynatora lokalnego,

o twórczą i przyjazną atmosferę pracy,

o szkolenie wprowadzające do pracy koordynatora lokalnego,

o systematyczne wsparcie merytoryczne i organizacyjne,

o warsztaty i szkolenia tematyczne umożliwiające nabycie kompetencji miękkich (zarządzanie zespołem, umiejętności organizacyjne, zarządzanie projektami) oraz twardych,

o uczestnictwo w spotkaniach ogólnopolskich i zagranicznych,

o możliwości dofinansowania narzędzi niezbędnych do pracy koordynatora lokalnego.

Szukamy osób, które:
• chcą działać z nami, by chronić środowisko,
• mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
• są w stanie zaangażować się w nasze działania na dłuższy czas,
• są otwarte, elastyczne i chcą zdobywać nowe doświadczenia.

Dołącz do nas: http://greenpeace.humanwayapp.com/o/L76AA4/a/new

Osoba kontaktowa
Katarzyna Mamos

Telefon
+48 510 283 134

Adres e-mail
katarzyna.mamos@greenpeace.pl