Fundacja Akceptacja wspiera i edukuje w temacie transpłciowości poprzez warsztaty, kursy, szkolenia, wykłady, grupy wsparcia.
Fundacja prowadzi Wolontariat Pierwszej Pomocy „Ratuję, bo potrafię!”. W ramch wolontariatu uczymy udzielać pierwszej pomocy przedszpitalnej, świadczymy usługi zabezpieczenia ratowniczego, prowadzimy badania profilaktyczne.

Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki:

Wydarzenia plenerowe – pomoc w organizacji stoiska, nadzorowanie sprzętu, jaki jest wykorzystywany podczas wydarzeń. Pomoc osobom prowadzącym zajęcia (instruktaże, badania profilaktyczne, wykłady, spotkania itp) w organizacji, pilnowania porządku, dbania o czystość i bezpieczeństwo (zwłaszcza dzieci)

Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 3-6

Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki:
Otwartość na drugiego człowieka, aktywność, chęć rozwoju, preferowane osoby, które chcą poznawać zagadnienia związane z profesjonalnym udzielaniem pierwszej pomocy

Korzyści dla wolontariusza: Certyfikat udziału w Wolontariacie, certyfikowane darmowe szkolenia w formie rozszerzonej programu pierwszej pomocy. Możliwość poznania i używania wysokiej klasy sprzętu ratowniczego i szkolnego, w tym ambulansu transportowego. Możliwość przejścia na stały wolontariat w fundacji – wolontariusz zostaje w takim wypadku skierowany na specjalistyczny kurs pierwszej pomocy w programie rozszerzonym według standardów KPP, z możliwością otrzymania statusu Ratownik, jeśli jest pełnoletni (po okresie co najmniej półrocznego wolontariatu w fundacji) oraz strój ratowniczy (koszulka i polar) z indywidualnymi oznaczeniami

Wymiar czasu pracy wolontariusz/ki (liczba godz. pracy/tydz, dni tygodnia):

Kalendarz wydarzeń


w kalendarium na bieżąco umieszczane są wydarzenia. Każde z nich, uwzględniając czas konieczny na rozstawienie i zwinięcie, trwa kilka godzin. Oczekujemy, że wolontariusze sami wskażą dni, w których chcieliby wziąć udział.

Fundacja Akceptacja

Adres organizacji: Szyperska 11A/25, 61-754 Poznań

Strona www: http://akceptacja.org.pl
Osoba kontaktowa: Anna Maria Szymkowiak