Stowarzyszenie Via Activa to organizacja, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji kultury i sztuki. Stowarzyszenie zakłada teatr dla osób niepełnosprawnych i tych, które chcą włączyć się w działania teatralne. Miejscem funkcjonowania teatru ma być CK Zamek.

Do realizacji powyższego projektu potrzebni są wolontariusze, którzy mają pomagać osobom niepełnosprawnym w dotarciu na i z próby oraz w trakcie ich trwania.

 

Zadania wolontariuszy:
– pomoc w dotarciu osobie niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania na próby do CK Zamek oraz z powrotem,
– opieka nad tą osobą podczas prób (np. pomoc w dotarciu do toalety i do sali prób),
– możliwość rozwoju swojego zaangażowania w organizacji.

Wymagane kwalifikacje:
– życzliwość
– słowność
– zaangażowanie
– otwartość

Korzyści dla wolontariusza:
– doświadczenie we współpracy z osobą niepełnosprawną,
– porozumienie o współpracy wolontariackiej oraz zaświadczenie o odbytym wolontariacie,
– możliwość poznania ciekawych osób i atrakcyjnego spędzenia czasu,
– doświadczenie tworzenia spektaklu, a także możliwość włączenia się w ten proces i jego rezultat.

Liczba potrzebnych wolontariuszy: 7

Zakres czasowy: 1/tyg. ok 3 h (godziny popołudniowe)

Zgłoś się:

 

Kontakt:
Koordynatorka: Luiza Szumiło-Walczak
Tel: 604 417 795
E-mail: luiza.szumilo@gmail.com