WIELKOPOLSKA RADA KOORDYNACYJNA ZWIĄZEK  ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH od 2012 roku jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu i prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu.

Do naszych zadań należy m.in. prowadzenie biura pośrednictwa wolontariatu w Poznaniu i koordynowanie i inkubowanie Lokalnych Centrów Wolontariatu na terenie Wielkopolski.

Jesteśmy dobrowolnym związkiem wielkopolskich NGO, który został utworzony w 1990.

Dziś wśród naszych organizacji członkowskich jest ponad 200 różnych fundacji i stowarzyszeń.

Od lat  działamy na rzecz:

– wzmocnienia trzeciego sektora,

– inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,

– rozwoju współpracy między i wewnątrzsektorowej,

– wzmocnienia postaw obywatelskich,

– współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora

W naszym zespole pracują ludzie z pasją i pomysłami.  Profesjonalne działanie łączmy z zaangażowaniem i energią.

W swoim działaniu kierujemy się:

– wzajemnym wsparciem,

– partnerstwem,

– otwartą komunikacją,

– zaufaniem.