Wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariatu na Bukowskiej – przyjdź ze swoimi wolontariuszami i skorzystaj z atrakcji.

Chcesz spędzić czas w radosnej atmosferze, poznać innych wolontariuszy lub po prostu poświętować dzień wolontariusza z wolontariuszami ze swojej organizacji/instytucji?

Dołącz do nas i spędź Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 5 grudnia w godz. 17.00-20.00 przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu. W tym dniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu prowadzone przez WRK, dzięki współpracy z różnymi organizacjami stanie się przestrzenią wielu ciekawych spotkań, wydarzeń, prelekcji, inspiracji.
Możesz przyjść sam/a, ze znajomymi, innymi wolontariuszami z Waszej instytucji/organizacji, działaczami, działaczkami.

Wydarzenie kierujemy do wszystkich, dla których wolontariat jest ważny i którzy chcą wspólnie celebrować ten dzień z nami lub po prostu w gronie swoich wolontariuszy.

Wśród zaplanowanych atrakcji znajdziecie m.in.:
– strefę chill outu z napojami i przekąskami
– rytuał parzenia herbaty
– pokaz filmów o prawach człowieka
– kącik gier kreatywnych
– spotkanie z poezją, prozą
– baśniowy czas
– wystawa malarstwa i rysunku
– lekcja rysunku – kaligrafii
– opowieści z podróży
– warsztaty z rękodzieła
– opowieści o wolontariacie w innych krajach

Dołącz do nas i spędźmy razem dzień wolontariusza 🙂

Organizatorzy:
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty
Stowarzyszenie Kreatywnego Poznania KreoTeam
Fundacja Otwartych Na Twórczość
Fundacja Adopcji Serca
Migrant Info Point
Stowarzyszenie LOGOS
Fundacja Uniwersytet Dzieci

Partner medialny Radio Afera

Więcej na facebooku: https://www.facebook.com/events/534225377412873/

 

Do you want to spend time in a joyful atmosphere, meet other volunteers or just celebrate this day with volunteers from your organization / institution?

Join us and spend the International Volunteer Day on December the 5the at 17.00-20.00 at ul. Bukowska 27/29 in Poznań. On this day, the center for supporting NGOs and volunteering run by WRK, thanks to cooperation with various organizations will become a space for many interesting meetings, events, lectures and inspirations.

You can come alone, with friends, other volunteers from your institution / organization, activists.

The event is addressed to everyone for whom volunteering is important and who want to celebrate this day together with us or simply among their volunteers.

Among the planned attractions you will find:

– chill out area with drinks and snacks
– tea ritual
– screening of films about human rights
– creative games corner
– meeting with poetry and prose
– fairy tale time
– painting and drawing exhibition
– drawing lesson – calligraphy
– travel stories
– handicraft workshops
– stories about volunteering in other countries

Join us and let’s spend a volunteer day together 🙂

More on facebook: https://www.facebook.com/events/534225377412873/

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych jest regionalnym partnerem programu Korpusu Solidarności.

https://wolontariattest.wrk.org.pl/wp-content/uploads/2019/09/71086300_966031633731555_2822315652646174720_n.jpg