Zwycięzcami konkursu Barwy wolontariatu 2018 w kategorii Wolontariat Szkolny zostali członkowie Koła Wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży.

Koło to liczy 15 osób. Nasi wolontariusze to grupa ambitnych i zmotywowanych młodych ludzi, którzy rzetelnie  wykonują swoje obowiązki i zadania. Wychowankowie naszego ośrodka są pełni pasji i zaangażowania, często kierują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Okres w jakim znajdują się obecnie nasi wychowankowie jest idealny dla kreowania postaw altruistycznych. Biorąc pod uwagę ich otwartość i ciekawość świata można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach ich życia.                                                                         
Podejmowana przez wychowanków-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy. Wszelkie podjęte działania Klubu Wolontariatu w 2017/2018r. doprowadziły nie tylko do integracji ze środowiskiem lokalnym  i promocji idei wolontariatu, ale również poszerzyliśmy zasięg poza granice naszego kraju. Wychowankowie naszego ośrodka są pełni pasji i zaangażowania, dlatego warto ich ukierunkować na bezinteresowną pomoc, budowanie świata wartości oraz rozwijania empatii i zrozumienia.      

Działania Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2017/2018

·        Bieg charytatywny

W dniu 30 września wolontariusze MOS w Chodzieży  uczestniczyli w 1 Różowym Biegu Charytatywnym połączonym z Festynem Rodzinnym. Od 6.20 na nogach… rozkładali namioty, wydawali zestawy startowe i angażowali są w wiele innych prac.

·        Kup Pan Szczoteczkę

Przyłączenie się do akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej

·        Sprzątanie opuszczonych grobów

Nasi wolontariusze jak co roku sprzątali opuszczone groby oraz teren cmentarza w Chodzieży.

·        Zbiórka karmy

W listopadzie odbyła się zbiórka karmy dla Chodzieskiego Punktu Adopcyjnego dla Psów pod hasłem „Człowieku daj łapę”.

·        Bieg Mikołajkowy

Nasi wolontariusze pomagali w organizacji II Chodzieskiego Biegu Mikołajkowego.

·        „Mikołajki we Lwowie”

Włączyliśmy się do akcji zorganizowanej przez Fundację Drużyna Marzeń „Mikołajki we Lwowie”. Zebraliśmy produkty spożywcze, słodycze oraz nowe zabawki i odzież dziecięcą, które zostały przekazane dla potrzebujących we Lwowie.

·         Przyłączenie się do akcji „Opatrunek na ratunek 

·        Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018

14 stycznia po raz 26 odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbierane były pieniądze na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Wolontariusze MOS służyli pomocą i przyłączyli się do Sztabu Hufca ZHP w Chodzieży oraz własnoręcznie przygotowali rogale, a dochód z ich sprzedaży zasilił konto WOŚP.

·        Misterium Męki Pańskiej

Nasi wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniach Misterium Męki Pańskiej w parafii p.w. NNMP było to nie lada wyzwanie, ale daliśmy radę a na koniec kilka miłych słów od Prymasa Polski Abp Wojciecha Polaka.    

·        Porządkowanie terenu Parku 3 Maja w Chodzieży

·        Przygotowanie terenu pod boisko

Warto pomagać kierując się tymi słowami nasi wolontariusze  udali się do świetlicy środowiskowej „Promyk Dobra”, gdzie przygotowywali teren pod boisko.