Pierwsze miejsce w kategorii Wolontariat indywidualny podczas gali „Barwy Wolontariatu 2018” zostało przyznane Pani Alinie Wawrzyniak

Pani Alina urodziła się w pierwszym roku po zakończeniu II Wojny Światowej w Jeleniej Górze. I niewątpliwie przyszła na świat po to, by pomagać innym. Już w dzieciństwie zakradała się do ogrodu, żeby zerwać jabłka i dawać je dzieciakom z sąsiedztwa, które ogrodu nie miały. Nieraz spotkała ją za to reprymenda ze strony Taty i wtedy czuła wielką niesprawiedliwość w swoim małym świecie, bo jak to jest możliwe, że jedni mają jabłka, a drudzy nie. Jak zawsze w każdym życiu są dole i niedole, ale ona na swojej drodze, dziwnym trafem, stale spotykała kogoś komu trzeba było pomóc. Udzielała jej, nigdy nie czekając na zapłatę. W szkole była to pomoc słabszym uczniom, na studiach słabszym studentom, w pracy kolegom i znajomym, w domu rodzinie bliższej i dalszej. Z pasją zdobywała wiedzę w zakresie edukacji kulturalnej, a pierwsze przedstawienie wyreżyserowała samodzielnie w 7 klasie szkoły podstawowej.

              Jej marzeniem było stworzenie takiego miejsca, w którym każdy będzie się czuł dobrze, miejsca przyjaźni, miłości do ludzi i sztuki.

Marzenia nie zawsze łatwo się spełniają, ale, jeśli są prawdziwe, to życie daje im szansę. Można nawet,  idąc za porywem serca, zdecydować się na zamianę ambitnej pracy i funkcji dyrektora Domu Sztuki w Warszawie na mały biały domek budowany w lesie, niedaleko renesansowego Czarnkowa.  Gębiczyn, maleńka wieś zachwyciła mieszczuchów, a niespokojny duch społecznika nie dawał Alinie spokoju. Oczami wyobraźni widziała zamkniętą latami społeczność mieszkańców, jako otwierającą się  na świat, realizującą swoje marzenia w odnowionych domkach. W zrujnowanej sali wiejskiej myła sanitariaty przed pierwszymi spotkaniami nielicznych grupek obserwatorów, nakrywała „kulawe” stoły jutą, przystrajając je gałązkami czeremchy, dyniami  i grzybami. Gotowała potrawy z dyni, grzybów, kaszy gryczanej, robiła sałatki, które ładnie wyglądały i zapraszała dzieci i dorosłych na spotkania. Zainicjowała powstanie Koła Gospodyń, a potem stowarzyszenia „Nasza Leśna Wieś”. A kiedy odzew na wszystkie działania okazał się znikomy, postanowiła z mężem założyć Fundację „Gębiczyn” z przemyślanym celem statutowym rewitalizacji i dokształcania dzieci i młodzieży ze środowisk popegeerowskich,  edukacji i integracji społeczności wiejskich w Gminie Czarnków.

         W ciągu15 lat działalności we własnym domu, nazwanym później Domem Wiedzy i Sztuki,  stworzyła i realizowała autorski program „Dobry Dom”. Codziennie w tym domu, do późnego wieczora, świeciły się światła, a dzieci z okolicznych miejscowości uczyły się angielskiego i niemieckiego, zanim jeszcze języki te zawitały do szkół wiejskich. Uczyły się  nieodpłatnie, poprzez animacje teatralne i muzyczne, spotkania z gośćmi z zagranicy, otrzymywały książki i pomoc w nauce. To był czas próby i wielkich zmagań z uprzedzeniami zamkniętych społeczności wiejskich. Po latach okazało się, że pomysły Aliny i ich realizacja stały się markowym produktem  Fundacji. Dziesiątki zrealizowanych projektów edukacyjno-kulturalnych i prospołecznych, dla tysięcy odbiorców rocznie, zdobywane wraz z mężem środki na działalność, współpraca z wszystkimi możliwymi instytucjami i resortami, głównie edukacji i kultury oraz z samorządami lokalnymi zaowocowały kolejnym pomysłem Aliny, popartym przez  prezesa Fundacji, Jej męża: utworzeniem Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej, czyli prowadzeniem reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w połączeniu z zajęciami dla dzieci. Uczestnicy wizyt studyjnych z kraju i zagranicy, licznie przybywający do Gębiczyna, z zachwytem przyglądali  się efektom tej codziennej, trudnej, ale fascynującej pracy. Alina Wawrzyniak i jej mąż niejeden raz odczuwali samotność i ból niezrozumienia przez lokalną społeczność i uczestników CIS-u, ale zawsze przyjaciół było tylu, żeby goryczy nie odczuwać zbyt długo. Były za to liczne nagrody i wyróżnienia, listy gratulacyjne oraz podziękowania od beneficjentów działań.

Alina Wawrzyniak jest laureatką konkursu „Aktywnie na obcasach” – nagrody przyznanej przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. Jest posiadaczką tytułu „Człowiek roku”  przyznanego w styczniu 2011 roku przez dziennikarzy lokalnych mediów. Otrzymała również tytuł „Kobieta roku 2014 Wielkopolski Północnej” jako laureatka nagrody „Kryształowa szpilka”.

Wreszcie, dzięki Jej autorskim projektom Fundacja „Gębiczyn” została wielokrotnie nagrodzona prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. w Konkursie Pro Publico Bono (trzykrotnie – ostatnio w 2013 roku), główną nagrodą w I edycji ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu „Otwarta Szkoła”, trzykrotnie przez Marszałka Wielkopolski w Konkursie pn. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich (w X edycji nagroda główna). Adresatami, beneficjentami wymienionych projektów, a także kilkudziesięciu innych jeszcze, były lokalne społeczności, mieszkańcy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Gminy i Miasta Czarnków, dzieci i młodzież oraz dorośli, w tym także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Alina w partnerstwie z gminą Czarnków i sołectwami gminy jest aktywną współtwórczynią dużej  gminnej kampanii, z hasłem „BEZ PRZEMOCY oraz ogólnopolskiej inicjatywy Policji „Profilaktyka a Ty”/ PaT/, realizowanej przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie i szkołami.  Inicjatywy wsparła mocnym przekazem antyprzemocowym i antyalkoholowym w postaci dwóch etiud teatralnych z autorskimi scenariuszami, zrealizowanymi z młodzieżą gimnazjalną i licealistami, pokazanymi  licznej widowni. Od ponad 12 lat projektuje i realizuje w partnerstwie z Liceum Plastycznym im. Kenara w Zakopanem plenery rzeźbiarskie, których efektem są piękne, nowoczesne rzeźby w drewnie, odnoszące się tematycznie do pór roku w  środowiskach wiejskich Znalazły swoje stałe miejsce jako ekspozycja poplenerowa w zaprojektowanej przez Alinę przestrzeni Parku Cztery Pory Roku, należącego do CPKiIS.

Rok 2018, to 21. rok działalności Fundacji „Gębiczyn”. W wyremontowanych kosztem wielu wyrzeczeń budynkach gospodarczych, które doczekały się pierwszych dotacji od Ministra Kultury  i Sztuki, zamieniając się w wielofunkcyjną „Starą Stajnię” oraz stodołę „Galerię na Sianie”, Alina realizowała kolejne swoje projekty. Pisała scenariusze, prowadziła spotkania, zajęcia, projektowała wystroje pomieszczeń, organizowała wystawy.

Była odpowiedzialna osobiście za  realizację 31 zajęć edukacyjno-kulturalnych dla dzieci ze szkół i przedszkoli z gminy i spoza Gminy Czarnków, miast Czarnkowa, Trzcianki i Wronek, wsi Połajewo, Jędrzejewo, Ryczywół, Gębice, Młynkowo i Huta. Łącznie zajęciami, które nawet najmłodsze dzieci otwierały na problem przyszłości i szukania swojego miejsca w życiu rodzinnym i zawodowym, objęła 454 uczestników oraz 195 nauczycieli i opiekunów.

Napisała scenariusze oraz prowadziła i moderowała zajęcia w ramach stałego cyklu „Z dzieckiem w świat wartości”  pod hasłem „Kim chcesz być” oraz „W domu i w kinie”, czyli rola stołu w rodzinie. Dobierała literaturę i sama przygotowywała niekonwencjonalne pomoce do zajęć, dzięki którym dzieci uczyły się myśleć, rozumować, uczyć dyskutowania, czytać ze zrozumieniem, gotować, opowiadać, tańczyć, tworzyć teatr i spotykać się ze zwierzętami, poznawać przyrodę o każdej porze roku, oglądać  obrazy i rzeźby, traktując je jako pomoc do zajęć. Z pasją uczyła prawidłowego mówienia, zwracając uwagę na liczne błędy wymowy i dykcję. Podkreśla stale, że piękne mówienie w ojczystym języku jest miarą patriotyzmu. Dla osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży potrafiła stworzyć zespół instruktorów, z których każdy pracuje z dziećmi dzieląc się z nimi swoim prawdziwym talentem, pracując jednocześnie z osobami dorosłymi, którym w życiu się nie powiodło.

Jej zajęcia  zawsze są zaskakujące, barwne i przystosowane do  poziomu uczestników, ich zdolności i umiejętności, ale stanowią też  wyzwanie i stwarzają pole dla kreatywności.

We współpracy z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Pracowni Ferment Kolektiv z Poznania, Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie  oraz z pracownikami Fundacji i Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie, jako organizator lokalny, zrealizowała kolejny, 10. już Festiwal Filmów Młodego Widza „Wędrujące Ale Kino” ze starannie wyselekcjonowanym artystycznie i wychowawczo repertuarem, dla ponad  1200 uczniów szkół gminnych i miejskich. Corocznie  spotyka ją uznanie  za doskonałą współpracę z partnerami, ciepły i kompetentny stosunek do młodych widzów i atmosferę radości w pracy z młodymi jurorami, a także uczestnikami warsztatów animacji filmowej.

Szczerość, łatwość zawierania przyjaźni z młodzieżą i dorosłymi pozwala Alinie na budowanie trwałych relacji z wieloma współpracownikami i partnerami, co owocuje sukcesami w prokulturowych działaniach  i pozytywnym odbiorem uczniów i nauczycieli.

Alina wraz z pracownikami Fundacji odpowiedziała także  na propozycję Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” opracowując program przyjęcia w CPK i IS  w Gębiczynie 10-osobowej grupy wolontariuszy – młodzieży z Kanady, pomagających ludziom potrzebującym wsparcia i pomocy w ich kraju. Realizacja projektu spotkała się ze znakomitym przyjęciem ze strony Gości, ale też  z niezwykłą popularyzacją działań Fundacji „Gębiczyn” w Kanadzie .

W ramach corocznych, realizowanych z inicjatywy Aliny Wawrzyniak, spotkań   integracyjnych dla wszystkich grup lokalnej społeczności, zwanych potocznie „październikówkami”, w roku bieżącym po raz pierwszy opracowała projekt „Dary jesieni” zapraszając na duże  spotkanie międzyszkolne uczniów reprezentujących klasy 4-6 wszystkich szkół podstawowych Gminy Czarnków. Łącznie 47 uczniów. Projekt otrzymał dofinansowanie z  Samorządu Gminy Czarnków. Warsztaty przyrodniczo – plastyczne „SŁOWO-OBRAZ-RUCH” związane z barwną porą roku, w których udział wzięły dzieci,  pozwoliły na rozpoznanie ich talentów i zaowocowały ciekawą wystawą wytworów z różnych dziedzin: kulinaria, ogród, malowanie koni w plenerze, gimnastyka artystyczna i teatr.  Zajęcia i sam pomysł działania międzyszkolnego, spotkały się z wysoką oceną, zarówno uczestników jak i nauczycieli. W planach jest ich kontynuacja z kolejnymi tematami przewodnimi.

Łącznie w roku bieżącym, poza zajęciami dla dzieci, Alina Wawrzyniak przygotowała i moderowała 9 wydarzeń integracyjnych i kulturalnych (nie licząc 27 rodzinnych i firmowych spotkań integracyjnych dla ok. 893 uczestników, którymi opiekowała się również). Były to  przedsięwzięcia opisane powyżej, a także impreza kulturalna z okazji Dnia Edukacji, dla zespołu nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Gębicach z udziałem gości ze świata mody, prezentacją atrakcyjnych bukietów kwiatowych i koncertem oraz trzy konkursy recytatorskie na szczeblu gminy, miasta  i powiatu i realizacja małych form teatralnych, opisanych poniżej.

W grudniu, jak zawsze, Alina udzieli wszechstronnej pomocy w realizacji dużej imprezy integracyjnej „Przy Wigilijnym Stole”,  organizowanej corocznie przez Samorząd Gminy Czarnków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w |Czarnkowie i Fundację „Gębiczyn” (kolejno w  poszczególnych miejscowościach) dla osób zagrożonych wykluczeniem i innych zaproszonych gości. Z całą pewnością też, w styczniu, podobnie jak w latach ubiegłych, włączy się w przygotowanie i realizację tradycyjnego w gminie Czarnków koncertu „Serce za serce”, wydarzenia niezwykle podniosłego, w którym uczestniczą nie tylko osoby wsparcia ośrodka pomocy potrzebujące, ale przede wszystkim te, które zupełnie bezinteresownie pomocy tej udzielają, za co uhonorowane są statuetkami „Serce za serce” właśnie, przyznawanymi co roku przez powoływaną przez wójta gminy kapitułę. Jest Pani Alina tego znaczącego wydarzenia pomysłodawczynią i współorganizatorką.

Alina  dawno zapomniała o mijających latach.  Pracuje z niespożytą energią, kipi

kreatywnością  i nowoczesnym podejściem do integracji ludzi wokół danego wydarzenia, budząc podziw. Na pytania, skąd ma tyle energii, odpowiada, że z wnętrza.  Dzieli się wiedzą z każdym, kto tego potrzebuje. Odpowiada na zaproszenia szkół i ośrodków kultury. W roku bieżącym przygotowała i wyreżyserowała dwie  autorskie etiudy teatralne z dziećmi ze szkoły podstawowej w Gębicach: „Adam i Ewa, czyli pieśń o podziale świata „ z przesłaniami „Jesteśmy przyszłością świata” i „Nawet najmniejszy z nas, może zmienić świat” oraz „Nie udawaj, że nie widzisz, nie udawaj, że nie słyszysz…” z protestem przeciw przemocy szkolnej, z  uczestnikami świetlicy socjoterapeutycznej w Czarnkowie. Obydwie małe formy teatralne przygotowane były na konkursy w Białej i Szamotułach.

     W tym roku, jak zawsze, uczestniczyła jako juror w konkursach recytatorskich i teatralnych  szczebla powiatowego, organizowanych przez MCK w Czarnkowie i Szkołę Podstawową w Romanowie Dolnym oraz  gminnego, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hucie.

Odbyła także, na zaproszenie pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej, spotkanie z młodzieżą z klasy VIII, którego tematem wiodącym były wyzwania i rewolucyjne zmiany kulturowe w następnym dziesięcioleciu, stosunek do nauki i wyborów życiowych.

        „Nie licząc godzin ni lat”, ale mając świadomość, że perspektywa dziesięciolecia może Jej nie dotyczyć,  Alina marzy o rycerzu na białym koniu (koń może być mechaniczny i autonomiczny), który przyjedzie do Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gębiczynie i zechce zastąpić Ją  i Prezesa Fundacji, zdobywając środki na dokończenie prac remontowych i rozwijając szalone pomysły, popracuje – także już z biznesowym zacięciem – równie długo „dla dobra wspólnego i wspólnej korzyści”.

          Wolontariuszka  Alina Wawrzyniak,  w ciągu 21 lat twórczej pracy prospołecznej, prokulturowej i proekologicznej na rzecz gminy miasta i powiatu, codziennie,  w pełnym wymiarze godzin, pisząc również artykuły do prasy i zarządzając stroną internetową organizacji, nie pobierała żadnego honorarium. Wolontariuszka od zawsze! I taką już z pewnością zostanie.