Autor: wolontariat

Dzień Europy

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu organizuje 9 maja br (środa) na Pl.Wolności w Poznaniu Dzień Europy w godz. 10.00 – 14.00. Impreza przeznaczona jest głównie dla dzieci i młodzieży. Podczas imprezy odbywają się występy na scenie, przeprowadzane są konkursy i zabawy dl dzieci oraz “Gra placowa”. Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: potrzebni są wolontariusze –  (młodzież) w godz. 8.30 – 15.00 do: – przygotowania technicznego i prowadzenia zabaw, gier, konkursów oraz  “Gry placowej”z dziećmi i młodzieżą – rozdawania kwiatów – prac porządkowych na stoisku – udziału w happeningu....

Czytaj więcej

Dni Antydyskryminacji

 Stowarzyszenia Dni Antydyskryminacji serdecznie zaprosza do udziału w  projekcie, który planowany jest już w terminie od 1 do 6 kwietnia w Poznaniu. Dni Antydyskryminacji jest to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, w tym warsztaty teatralne, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne. W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również Ogólnopolska Interdyscyplinarna Ekspercka Konferencja Naukowa pt. “Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”, która przyciąga nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków, aktywistów i artystów działających na rzecz przeciwdziałania wykluczeniom oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych. Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem...

Czytaj więcej

Oczami Brata

Fundacja  Oczami Brata została założona 16 stycznia 2014 roku i jest dedykowana Karolowi Bilskiemu, zmarłemu bratu Fundatora i Prezesa organizacji. Misją organizacji jest patrzenie na świat “oczami brata”, “oczami osób z niepełnosprawnością”. Fundacja prowadzi pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, mieszkania wspomagano-treningowe, Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, Teatr Oczami Brata, warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności, projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”, promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością, organizuje społeczność lokalną i promuje wolontariat, przeprowadza projekt DOWN-LOVE – warsztaty z uczniami szkół, studentami na temat niepełnosprawności, współrealizuje projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model...

Czytaj więcej

Misja “Barka”

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” powstała w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji. Misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi  z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej. Obszar zapotrzebowania w tym szczegółowy opis zadań wolontariusza/ki: Obszar zapotrzebowania dotyczy wolontariusza/wolontariuszki, którzy mogliby udzielić korepetycji z matematyki na poziomie klasy III liceum. Zajęcia byłyby umawiane indywidualnie z osobą potrzebującą pomocy w czasie pasującym wolontaruszowi. Liczba potrzebnych wolontariuszy/ek: 1 Wymagane kwalifikacje, umiejętności wolontariusza/ki: Nie są wymagane żadne oficjalne kwalifikacje. Zależy nam na poziomie wiedzy z...

Czytaj więcej

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza młodych aktywistów wiejskich ze wsi i małych miast

Fundacja Wspomagania Wsi pragnie zaprosić młodych aktywistów wiejskich ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców na warsztaty w ramach nowego projektu – PoleDziałania. Czym jest Pole Działania? W trakcie wiosennych spotkań regionalnych Fundacja zamierza dowiedzieć się od młodych ludzi, z jakimi problemami stykają się w swoim środowisku i co chcieliby w nim zmienić. Później wspólnie opracujemy program warsztatów jesiennych, które dostarczą uczestnikom takiej wiedzy i umiejętności dot. działań społecznych, jakich oczekują i jakie wynikają z ich potrzeb. Fundacja stawia na dialog między nią a młodzieżą od samego początku do końca. Inicjatywy uczestników, które narodzą się w trakcie projektu lub...

Czytaj więcej