Federacja WRK ZOP w partnerstwie z 4 organizacjami pozarządowymi, mianowicie: Clube Volei of Évora (Portugalia), Hodina H. (Czechy), Eurosozial (Niemcy) oraz Centre for Intercultural Dialogue (Macedonia) realizowała projekt „Volunteering Management LAB”, współfinansowany z budżetu programu Erasmus +, od maja 2016 r.

Poprzez realizację projektu podwyższone zostały kompetencje osób pracujących z wolontariuszami, w tym kadry zarządzającej i pracowników młodzieżowych oraz samych wolontariuszy. Projekty takie są ważne, ponieważ poza pasją, zaangażowaniem i sercem, osobom zarządzającym wolontariatem potrzebna jest wiedza, możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy, by nieść dobre zmiany w społecznościach lokalnych. Wolontariat tworzy klimat dla jeszcze większej aktywności na rzecz danej grupy społecznej, środowiska itp. a to przekłada się na jakość funkcjonowania organizacji, jej przyszłe działania oraz na sposób postrzegania organizacji przez otoczenie.

Momentem kulminacyjnym projektu były wrześniowe 7-dniowe warsztaty w Poznaniu (19-25.09.2016), w których łącznie wzięło udział 26 uczestników, którzy zajmują się wolontariatem na co dzień, występując w różnych rolach. Jako organizatorom, zależało Nam, by zdobyta wiedza i wzajemne inspirowanie się uczestników, w tym wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania wolontariatem, wpływały pozytywnie na jakość wolontariatu oraz potencjalną współpracę projektową.

Czym się zajmowaliśmy? Jak wyglądały poszczególnie dni? Każdego dnia spotykaliśmy się w międzynarodowym gronie. Aktywny udział w sesjach szkoleniowych, nie tylko poprawiał umiejętność posługiwania się językiem angielskim, przed wszystkim zwiększył wiedzę o różnorodnych metodach diagnozowania potrzeb wolontariusza:w zakresie analizy i podtrzymywania motywacji, skutecznej komunikacji i metod rozwiązywania konfliktów czy monitoringu i ewaluacji pracy wolontariusza. Dyskutowaliśmy o formach zakończenia współpracy z wolontariuszem, o kanałach informacji i promocji, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy europejskim.

Trenerzy zadbali o bogaty repertuar metod pozaformalnych jak m.in. role-playing, burza mózgów, reflection groups, debata, symulacje, gry. Całość przeplatały gry integrujące tzw. energizer’y, które utrzymywały energię grupową i zaangażowanie uczestników na wysokim poziomie, ale były także przydatnymi pokazami różnorodnych gier dla animatorów. Zorganizowaliśmy wspólnie wieczór międzykulturowy, każdy z Partnerów dokonał prezentacji swojego kraju, organizacji, nie zabrakło też lokalnych smakołyków i niekończących się rozmów.

Zrealizowaliśmy panel z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i lokalnymi organizacjami zajmującymi się wolontariatem, by wymienić się dobrymi praktykami, porozmawiać o sukcesach i porażkach w obszarze wolontariatu. Było warto!

Efektem intensywnej współpracy było stworzenie TOOLKITA tj. narzędziownika, zawierającego solidną porcję wiedzy, narzędzi, metod, rekomendacji w obszarze zarządzania wolontariatem. Ta praca ma wielu autorów i nie jest domknięta, ponieważ jesteśmy otwarci na aktualizację tego co udało Nam się do tej pory zgromadzić.

Link do narzędzia: VOLUNTEERING MANAGEMENT LAB TOOLKIT for volunteers and organizations

Z całą pewnością wartością dodaną jest nie lada niespodzianka przygotowana w całości przez uczestników projektu tj. spontaniczny flashmob w Poznaniu: „Lost in Biedronka, but not in the volunterring, The „Changemakers”

Można go obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=4roXqgvePmw&t=2s

kolaz-2-2-300x169kolaz-4-21-300x136