Minigranty dla wolontariuszy

Jesteście aktywnymi wolontariuszami? Macie ciekawe pomysły na lokalne działania, ale brakuje Wam dofinansowania? Rozwiązaniem są MINIGRANTY!

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych ogłasza konkurs na inicjatywy wolontariackie w woj. wielkopolskim, w ramach których sfinansuje min. 8 autorskich pomysłów zgłoszonych przez wolontariuszy.

Dla kogo?

Zespoły wolontariuszy, złożone z minimum 2 wolontariuszy z wyznaczonym, pełnoletnim liderem, które w okresie od 30.07.2021 do wyczerpania środków prześlą na adres e-mailowy: wolontariat@wrk.org.pl swój pomysł na projekt wolontariacki za pośrednictwem załączonego Formularza wniosku konkursowego „Minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”.

Inicjatywy zostaną ocenione przez komisję konkursową, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowane na realizację w kwocie do 1000 zł.

Na jakie działania?

W ramach minigrantów wsparte zostaną oddolne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacja własnej aktywności wolontariackiej. Przyjrzyj się swojej społeczności lokalnej, na pewno znajdziesz tam pomysł na swoją inicjatywę. Inicjatywy muszą być realizowane we współpracy z organizacją lub instytucją, z którą współpracujecie.

Co należy zrobić?

  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności”;
  • zgłosić swój pomysł za pośrednictwem Formularza wniosku konkursowego „Minigranty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” drogą mailową: wolontariat@wrk.org.pl w tytule wiadomości wpisując „Minigranty wolontariackie”.

Zrealizuj swój pomysł wolontariacki!

Załączniki do pobrania:

Regulamin minigrantów

Formularz wniosku konkursowego

Minigranty na realizację autorskich projektów wolontariuszy dofinansowane są przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.