Już po raz czternasty Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu zaprasza wszystkie placówki współpracujące z wolontariuszami do udziału w konkursie. Jego celem jest nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy oraz ukazanie dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami.
Konkurs jest okazją, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, którzy na co dzień współpracują z wieloma organizacjami, środowiskami i osobami prywatnymi.

Zgłoszeń kandydatów do nagrody dokonywać mogą organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy.

Konkurs jest okazją aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy pomagają np. w pracach biurowych, jak i ty
ch którzy biorą udział w terapiach dzieci niepełnosprawnych, ochotników pomagających w organizacji wydarzeń okolicznościowych, konferencji, udzielają porad prawnych, co dzień odwiedzają pensjonariuszy hospicjów i szpitali.logonieb

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci regionalni (na poziomie województw). Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Gali  Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Uroczysta Gala kończąca konkurs odbędzie się w grudniu 2013r./styczniu 2014r.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 20 października 2013r.

Zgłoszenia z terenu woj. wielkopolskiego i lubuskiego należy przesyłać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Poznaniu prowadzonego przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych na adres mailowy: wolontariat@wrk.org.pl lub pocztą: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań

Lista pozostałych Centrów Wolontariatu i partnerów regionalnych, do których należy zgłaszać kandydatów, znajduje się w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu – Barwy wolontariatu.

Formularz zgłoszeniowy.